Naša međunarodna logistička grupa pružiće Vam najbrža i najjeftinija rješenja u upravljanju lancem snabdijevanja u roku od 24 sata.

BELISAR Logistics posluje kao grupa kompanija u okviru BELISAR Holdings International sa sjedištem u Dubaiju, UAE. Dubai je ujedno i regionalno sjedište za Bliski istok i Sjevernu Afriku (MENA regiju). Članice BELISAR Logistics su i BELISAR Brčko, BELISAR Koper i BELISAR Zagreb koje pokrivaju primarno regiju jugoistočne Europe (SEE regija).

Nudimo sveobuhvatne logističke usluge u upravljanju drumskim, željezničkim, pomorskim i riječnim transportom, uključujući i multimodalni transport. Svojim klijentima osiguravamo vremenski i troškovno efikasnu kompletnu uslugu špedicije, skladištenja, carinskog posredovanja i pripreme robe za dalju otpremu.

Sa sjedištima logističkih kompanija na dva kontinenta, mrežom provjerenih i pouzdanih partnera te posjedovanjem vlastitih skladišnih kapaciteta kao i carinskih skladišta na ključnim lokacijama,  ostvarujemo široku geografsku pokrivenost regija srednje i jugoistočne Europe, sjeverne Afrike i jugozapadne Azije uz istovremeno upravljanje vezama sa zapadnom Europom i južnom Amerikom.

Uloga BELISAR-a u lancu snabdijevanja omogućava niz prednosti:

  • Stručnost i profesionalnost;
  • Uštedu vremena i troškova;
  • Efikasno i sigurno obavljanje usluga;
  • Mogućnost usmjeravanja na osnovnu djelatnost;
  • Planiranje drugih važnih investicija.

Visok stepen poznavanja tržišta i stručnost u oblasti logistike i upravljanja kompletnim tokom roba i informacija do tačke potrošnje garancija je klijentima za postizanje efektivnosti i efikasnosti upravljanja narudžbama i isporukama uz značajnu uštedu troškova.