Jugoistočna Europa (SEE)

Brza i sigurna logistička rješenja u regiji JI Europe.

 

BELISAR Logistics posjeduje ogromno iskustvo u pružanju logističkih usluga na području jedne od najvažnijih ekonomskih regija u svijetu.
Preko centara na ključnim lokacijama u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini nudimo mogućnosti za sveobuhvatno pružanje logističkih i transportnih usluga na području cijele jugoistočne Europe i sigurnim mrežama sa drugim dijelovima Europskog kontinenta.

 

BELISAR KOPER

BELISAR Koper je logistička kompanija sa sjedištem u lučkom gradu Koper u Sloveniiji.
BELISAR Koper bavi se organizacijom svih logističkih poslova za robe u uvozu i izvozu iz Europske unije i ostatka Europe. Koristimo odličnu infrastrukturalnu povezanost i značaj luke Koper u prevozu svih vrsta tereta.

 

BELISAR ZAGREB

BELISAR Zagreb je kompanija specijalizovana za logistiku roba na području jugoistočne Europe, sa posebnim naglaskom na rasute i tekuće terete, te kontejnerski promet. Vršimo sve usluge organizacije prijevoza i smještaja roba, osiguranje i praćenje roba u transportu kao i carinsko posredovanje.

 

BELISAR BRČKO

Geografska lokacija BELISAR Brčko na samoj granici sa Hrvatskom i u neposrednoj blizini Srbije omogućava direktnu vezu su glavnim autoputevima u regiji, željeznicom i međunarodnom lukom Brčko na rijeci Savi. Posjedujemo široku mrežu partnerskih odnosa.
Dubinsko poznavanje regionalnog tržišta rezultiralo je ostvarivanjem mreže partnerstava u pružanju usluga sa centrima u Albaniji, Bugarskoj, Grčkoj, Kosovu, Makedoniji, Srbiji, Crnoj Gori, Rumuniji, Turskoj, te Njemačkoj i Italiji.

BELISAR Logistics geographic coverage
  • Asia
  • Europe
  • Africa
  • North and South America